Izrada računa

Izradite novi Moj Libukom račun za korištenje usluga.


Zaporka mora sadržavati najmanje sedam (7) znakova, te barem jedno veliko slovo, malo slovo i znamenku. Upisanu zaporku zapamtite ili spremite na sigurno mjesto.


Unijeti poziv na broj plaćanja sa jednog od zadnjih računa. Npr. 0123456-123-123456