Izjava o pristupačnosti usluge Moj Libukom

 • Libukom Jurdani d.o.o. nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19, dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.).

  Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu moj.libukom.hr.

 • Stupanj usklađenosti

  Ova internetska stranica je djelomično u skladu s Zakonom o pristupačnosti zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 • Nepristupačni sadržaj

  Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • sve poveznice nisu podcrtane,
  • dio fotografija koristi se samo za vizualno oblikovanje, te nemaju alternativni tekstualni naziv,
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a xlsx datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.

 • Provedba daljnjeg usklađivanja

  Libukom Jurdani d.o.o. provodi i provodit će radnje za postizanje većeg stupnja usklađenosti s Zakonom o pristupačnosti.

 • Priprema ove izjave o pristupačnosti

  Ova je izjava sastavljena na 1.10.2022.

  Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene, te automatizirani alat Axe.

 • Povratne informacije i podaci za kontakt

  Korisnici mogu, ukoliko primijete neusklađeni sadržaj koji nije naveden u ovoj izjavi, kontaktirati Libukom Jurdani d.o.o. e-mailom na naplata@libukom.hr ili pisanim putem na adresu Libukom Jurdani d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani.

 • Postupak praćenja provedbe propisa

  Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
  U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 • Izjava o pristupačnosti posljednji puta je revidirana 1. listopada 2022. godine.